Kategória: Kozmetika

Klinické štúdie

Výsledky: Konečný vzorek se skládal ze 72 dospělých, kteří vykazovali primární obavy z
úzkosti (n = 47) nebo špatného spánku (n = 25). Skóre úzkosti se během prvního měsíce
snížilo u 57 pacientů (79,2%) a během trvání studie zůstalo snížené. Skóre spánku se zlepšilo během prvního měsíce u 48 pacientů (66,7%), ale časem kolísalo. V této přehledové tabulce byla CBD dobře tolerována u všech pacientů kromě 3. Kanabidiol může být přínosem pro poruchy spojené s úzkostí. Jsou nutné kontrolované klinické studie.

Zobraziž článok