Aktuálne správy

Má CBD potenciál ako podporná liečba pri ochorení COVID-19?

Úvod

Terapeutické účinky konope a kanabinoidov, ktoré sa používajú pri liečbe rôznych symptómov, sú nám všetkým už dlhodobo známe. Vedecké štúdie ale aj skúsenosti viacerých ľudí, ktorí CBD užívajú dokazujú, že pomáha liečiť širokú škálu ochorení. Problémy so spánkom, rôzne druhy bolesti, depresie a úzkosti či stres, všetky tieto oblasti pomáha CBD lepšie zvládať.

Ako je to ale v prípade CBD a ochorenia Covid-19?

Tvrdiť, že vďaka účinkom CBD nadobro porazíme ochorenie Covid-19 a že CBD vylieči akýkoľvek priebeh tohto ochorenia, by bolo trúfalé a zavádzajúce. Čo však s určitosťou povedať môžeme je, že účinky CBD sú priaznivé a preukázateľné aj v prípade tohto ochorenia.

A do akej miery? Výskumy a vedecké štúdie dokazujú, že vďaka pozitívnym účinkom CBD na imunitný systém, sú výbornou možnosťou podpornej liečby pri tomto ochorení, keďže kanabinoidy ovplyvňujú endokanabinoidný systém, ktorý v tele udržuje prirodzenú biologickú rovnováhu. Klinické štúdie rovnako dokazujú, že CBD pôsobí ako imunosupresívum, vďaka čomu pomáha pri liečbe chronických zápalov a autoimunitných ochorení.

CBD znižuje hladinu prozápalových bielkovín

Stále pretrvávajúca pandémia ochorenia Covid-19 nám ukázala, že tento vírus napáda pri nedostatočnej a včas nepodchytenej liečbe najmä pľúca. Rozsiahle poškodenie pľúc už mnohých pacientov pripútalo k lôžku na pľúcnu ventiláciu. Deje sa tak najmä z dôvodu, že sa u pacientov s vážnym akútnym respiračným priebehom Covid-19 zhoršuje stav a rozvíja pľúcne poškodenie, ktoré súvisí s tzv. cytokínovou búrkou, kedy dochádza k extrémnemu nárastu prozápalových cytokínov, inými slovami bielkovín, ktoré sa pri zápaloch uvoľňujú a spôsobujú neprimerané reakcie imunitného systému. Najnovšie výskumy ukázali, že pravidelné podávanie kvalitných CBD kvapiek zabezpečilo, že konopná zložka znižovala hladinu týchto prozápalových cytokínov a tiež telesnú teplotu, ktorá sa počas zápalu zvyšuje.

Konope ukázalo svoj veľký potenciál v boji s ochorením Covid-19 predovšetkým svojimi protizápalovými vlastnosťami. Keďže nám štúdie ukazujú, že môže výrazne zlepšiť stav pacientov najmä znížením cytokínovej búrky a ochranou tkaniva pľúc pred zápalovým poškodením, môžeme ho považovať za výbornú alternatívu v podpornej liečbe proti tomuto ochoreniu. Stále však treba brať ohľad na to, že je vždy potrebná predovšetkým konzultácia s lekárom a nastavenie odbornej, správnej a účinnej liečby.

Pridaj komentár